مقدمه‌ای بر مهندسی نیازمندی‌ها

مهندسی نیازمندی‌ها

مهندسی نیازمندی‌ها بخشی از مهندسی نرم‌افزار است که تمرکز آن، شناسایی و تحلیل نیازمندی‌ها برای یک مسأله‌ی کسب‌وکار و ارائه‌ی پیشنهاد در قالب یک راهکار نرم‌افزاری و یا سخت‌افزاری است برای دستیابی به نیازمندی‌های بیان‌شده به بهترین شکل ممکن.

مهندسی نیازمندی‌ها در یک فضای ایزوله انجام نمی‌شود و با سایر دیسیپلین‌ها مرتبط است. از این رو باید درون فرایند کلی توسعه‌ی راهکار قرار گیرد. تصویر زیر زمینه‌ی کلان مهندسی نیازمندی‌ها را نشان می‌دهد.

نقطه‌ی شروع مهندسی نیازمندی‌ها، تحلیل کسب‌وکار (Business Analysis) است. برای ارائه‌ی پیشنهاد بهترین راهکار برای یک مسأله‌ی کسب‌وکار، مهم است که مسأله را به درستی تعریف کنیم.

تحلیل کسب‌وکار دیسیپلینی است که روی شناسایی نیازهای کسب‌وکار یک سازمان و تعیین راهکارهایی که این نیازها و سایر مسائل و مشکلات کسب‌وکار را برآورده می‌کند، متمرکز است. این راهکارها ممکن است دربرگیرنده‌ی توسعه‌ی سیستم‌های نرم‌افزاری و یا سخت‌افزاری، فرایندهای کسب‌وکار، تغییرات سازمانی، و مانند آن باشد. اهداف و نیازهای کسب‌وکار که در حین تحلیل کسب‌وکار شناسایی شده‌اند، به نیازمندی‌های راهکار توسعه می‌یابند. از این رو، مهندسی نیازمندی‌ها را می‌تواند در امتداد و یا بخشی از فرایند تحلیل کسب‌وکار دید. خروجی مهندسی نیازمندی‌ها طراحی و راهکار است که پس از آن، پیاده‌سازی و تست انجام‌شده و نهایتاْ راهکار در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.
راهکار پیاده‌سازی‌شده در طول زمان دستخوش تغییر و دگرگونی می‌شود. بازار و کسب‌وکار دگرگون می‌شوند، فناوری نیز همواره در حال تحول است. به همین دلیل است که تحلیل کسب‌وکار – و مهندسی نیازمندی‌ها – در کل چرخه‌ی عمر راهکار تداوم می‌یابد. بعد از عرضه‌ی راهکار، تحلیل کسب‌وکار در جستجوی بهبودهایی است که منجر به افزایش سهم بازار، بهبود کارایی عملیاتی یا به دست آوردن مزیت رقابتی می‌شود. نیازهای جدید کسب‌وکار ممکن است ظاهر شود. این نیازهای جدید به‌وسیله‌ی مهندسی نیازمندی‌ها توسعه‌یافته و راهکارهای جدید و بهبودیافته‌ای پیشنهاد می‌شود یا یک راهکار جدید با ویژگی‌های حدید و بهتر گسترش می‌یابد. برای هر یک از نیازهای شناسایی‌شده در کسب‌وکار این چرخه از ابتدا دوباره شروع می‌شود.

برای درک بهتر مهندسی نیازمندی‌ها و ورودی‌ها و خروجی‌های اصلی آن، باید یکسری اصطلاحات و مفاهیم را تعریف کنیم. ورودی اصلی مهندسی نیازمندی‌ها، مسأله‌ی کسب‌وکار (Business Problem) است. یک مسأله‌ی کسب‌وکار، شرحی است از آنچه که مشتری می‌خواهد به منظور تحقق یا بهبود فرایندهای کسب‌وکارش، انجام دهد.
هدف فرایندهای مهندسی نیازمندی‌ها، تعریف یک راهکار (Solution) است برای یک مسأله‌ی کسب‌وکار تعریف‌شده. یک راهکار پاسخی است به نیازهای یک مشتری. این نیازها عموما در قالب نیازمندی‌های کسب‌وکار بیان می‌شوند و ورودی‌های مهندسی نیازمندی‌ها محسوب می‌گردند. یک راهکار ممکن است یک سیستم نرم‌افزاری، سرویس، یک فرایند کسب‌وکار جدید یا بهبود یافته، و مانند آن باشد. به طور کلی، یک راهکار پیاده‌سازی نیازمندی‌هاست.
خروجی یک فرایند توسعه (تولید)، محصول (Product) نامیده می‌شود. محصول ترکیبی است از نرم‌افزار، سخت‌افزار و سایر خروجی‌های فرایند تولید مانند مستندات.
یک نیازمندی (Requirement) را می‌توان به صورت بیان مستندشده‌ی یک ویژگی درخواست‌شده به‌وسیله‌ی یک کاربر یا سایر ذی‌نفعان برای حل یک مسأله‌ی کسب‌وکار و یا دستیابی به یک هدف مشخص، تعریف نمود. معمولاً، نیازمندی‌ها با هم و به همراه اطلاعات پشتیبان – خصیصه‌های نیازمندی‌ها (Requirements attributes)، مستندسازی می‌شوند. مهمترین خصیصه‌های نیازمندی، عبارتست از: تعهد (Commitment)، بیانگر درجه‌ی التزام برای تحقق و برآورده‌شدن نیازمندی و اولویت (Priority)، بیانگر ضرورت و فوریت نیازمندی‌ از منظر کسب‌وکار.

ادامه …

بدون یادداشت

یک پاسخ یا نظر بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

با ما در تماس باشید

در حال ارسال

Log in with your credentials

یا    

Forgot your details?

Create Account